Soutěž o fotoobraz KLASIK 15.4.2024 – 19.4.2024 | Dárečkyodsrdce.cz
DarčekyOdSrdca
Soutěž o fotoobraz KLASIK 15.4.2024 – 19.4.2024      Délka čtení: 3 min.

Soutěž o fotoobraz KLASIK 15.4.2024 – 19.4.2024

Statut soutěže „Soutěž o fotoobraz KLASIK“ - 15.4.2024 – 19.4.2024

I. Pořadatel soutěže

1. Pořadatelem soutěže „Soutěž o fotoobraz KLASIK“ pro Dárečky od srdce (dále jen „Soutěž“) je společnost FaxCopy a.s., Úvoz 518/15, 602 00 Brno, IČO: 26 904 250, společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3983 (dále jen „Pořadatel“).

 

II. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá od vyhlášení 15.4.2024 – 19.4.2024. Registrace soutěžních příspěvků bude probíhat do 19.4.2024 do 18:00 hod.

2. Soutěž probíhá na sociální síti Facebook.
 

III. Podmínky účasti v soutěži

1. Soutěž je určená pro všechny uživatele sociální sítě Facebook (dále jen „uživatele“) s trvalým pobytem na území České republiky. Zapojením do soutěže uživatel souhlasí s jejími podmínkami a tímto statutem.

2. Podmínky pro účast v soutěži: Mít osobní profil na sociální síti Facebook. Uživatelské jméno na Facebook-u se musí shodovat se jménem uvedeným v občanském průkazu soutěžícího.

3. Být fanouškem stránky Dárečky od srdce.

4. Napsat do komentáře odpověď na uvedenou úlohu v popise soutěžního příspěvku.

5. Každý soutěžící může přidat pouze jeden komentář.

6. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb, či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

7. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jemu blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba jí blízká, výhra se neodevzdá a propadá ve prospěch Pořadatele soutěže. V případě, že si taková osoba výhru již převzala, je povinna tuto Pořadateli bezodkladně na základě písemné výzvy Pořadatele soutěže vrátit, respektive nahradit Pořadateli soutěže plnou hodnotu příslušné výhry.

 

IV. Ceny

1. Pořadatel vybere jednu odpověď a ta bude po skončení soutěže odměněná výhrou, kterou je kód na 100 % slevu na nákup produktu „KLASIK Fotoobraz na plátně se skrytým rámem 60x40 cm“ na e-shopu https://www.dareckyodsrdce.cz/fotoobrazy-a-dekorace/fotoobrazy-a-fotoplatna/produkty/93966 uplatnitelný do 10.5.2024. Na základě platné legislativy je u nákupu potřebné uhradit 0,10 Kč. Doprava na výherní produkt je zdarma.

2. Sleva se vztahuje na samotný produkt. Případné příslušenství a příplatkové služby se účtují za obvyklé ceny e-shopu Dareckyodsrdce.cz.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu.

 

V. Určení výherce

1. Určení výherce soutěže proběhne 19.4.2024. Vítěze vybírá Pořadatel.

2. Pořadatel soutěže zašle kód na 100 % slevu prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook nejpozději do 5 pracovních dnů od vyrozumění o získání výhry, které bude oznámené v komentáři pod příspěvkem s vyhlášením Soutěže.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v tomto statutu nahradit výhrou obdobnou, v podobné hodnotě v případě, že z objektivních důvodů nebude možné slíbenou výhru zabezpečit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry není možné proplatit v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.

5. Soutěžící, kteří zveřejní vulgární či v jiném ohledu podle uvážení Pořadatele soutěže dobrým mravům odporující soutěžní příspěvek, bude bez dalšího upozornění ze soutěže vyloučený a jeho příspěvky budou zablokované. Stejným způsobem se bude postupovat proti soutěžícím, kteří jakýmkoli způsobem poruší pravidla této soutěže.

 

VI. Ochrana osobních údajů

1. Pořadatel se při zpracování osobních údajů účastníka soutěže řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

2. Pořadatel shromažďuje, zpracovává a využívá následné osobní údaje účastníků soutěže, a to za účelem realizace vyhodnocení soutěže: příjmení, jméno nebo pseudonym.

3. Osobní údaje účastníků soutěže budou vymazány nejpozději po ukončení soutěže a odevzdání výhry.

4. Podle platných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů může účastník soutěže svůj souhlas s ukládáním, zpracováním a využíváním osobních údajů kdykoliv odvolat. V takovém případě budou osobní údaje obratem vymazány.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Hra není žádným způsobem řízena, sponzorována nebo jinak propojena se společností Facebook. Společnost Facebook také nemá vůči výhercům a účastníkům soutěže žádné závazky. Soutěžící souhlasí se statutem soutěže a vědomě poskytuje své údaje Pořadateli soutěže, a ne společnosti Facebook. Pořadatel soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady či případnou škodu, které vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže hráče, kterých aktivita naznačuje podvodné, podezřelé nebo nestandardní chování.

3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit statut soutěže nebo soutěž ukončit podle vlastního uvážení.